Hoofdcontent

Lokaal Sportakkoord

Lokaal sportakkoord Westervoort 
Via het lokaal sportakkoord Westervoort spreken partijen uit de sport, zorg, het onderwijs, maatschappelijke organisaties, bedrijven en de gemeente lokaal af hoe zij met elkaar sport- en beweegambities kunnen bereiken.
Het lokaal sportakkoord in gemeente Westervoort bestaat uit de volgende thema’s:

·        Inclusie en diversiteit
·        Vitale sportaanbieders
·        Sociaal veilige sport
·        Vaardig in bewegen
Een link naar het volledige Sportakkoord vind je onderaan deze pagina.

Budget voor uitvoering van projecten 
Vanuit het sportakkoord Westervoort is er ook in 2024 uitvoeringsbudget beschikbaar voor het realiseren van ideeën en acties, die aansluiten bij de ambities uit het lokale sportakkoord. Initiatiefnemers kunnen een aanspraak maken op dit uitvoeringsbudget. Om aanspraak te maken op een bijdrage moet een (digitale) aanvraag ingediend worden bij de stuurgroep. De stuurgroep beslist of een aanvraag voldoet aan de voorwaarden en welke bijdrage wordt toegekend. Het aanvraagformulier en de voorwaarden waaraan een aanvraag moet voldoend vind je onderaan deze pagina.

Ik heb het aanvraagformulier ingevuld, wat nu?
Als initiatiefnemer kun je een aanvraag voor uitvoeringsbudget indienen door het aanvraagformulier zo compleet mogelijk in te vullen en te mailen naar Beweegteam@1stroom.nl.
De stuurgroep controleert of het initiatief voldoet aan de voorwaarden en daarmee in aanmerking komt om een bijdrage voor het initiatief te ontvangen. Vier keer per jaar vindt er besluitvorming over de aanvragen plaats door de stuurgroep. De aanvrager wordt per e-mail op e hoogte gehouden van de behandeling en beoordeling van zijn of haar aanvraag.

Vragen of hulp nodig?
Heb je vragen over de aanvraag of het indienen van het formulier? Neem dan contact op met Thomas Peeters Weem door te mailen naar t.peetersweem@1stroom.nl.